شرکت سایان اوج پارس (تنها نماینده رسمی روتنبرگر) در تاریخ ۱۷ تا ۲۰ مهر ۹۷ محصولات روتنبرگر را در نمایشگاه تاسیسات در محل نمایشگاه بین المللی به مشتریان عزیز معرفی کرد.